10.02.2018 - Barrock HH City Nord
26.05.2018 - Rock im Torf Südwede
01.06.2018 - Headliner Frisierbar Nordenham
02.06.2018 - Privatveranstaltung Suedwede
17.06.2018 - Waldbühne  Bremen
22.06.2018 - Privatveranstaltung  OHZ

28.07.2018 - Journal Schwanewede Open Air
24.08.2018 - S.O.A. StuhrOpenAir

25.08.2018 - Barrock HH City Nord
08.09.2018 - Privatveranstaltung  OHZ


04.01.2019 - Headliner Frisierbar Nordenham - Karte
02.06.2019 Waldbühne  Bremen - Karte